düşünce

Akla gelenler…

Türkiye Adresli Felsefe Makaleleri

Türkiye Adresli Felsefe Makaleleri, WoS Core Collection, 2010-2020

Koç Üniversitesi’nden Erhan Demircioğlu hocamızın en fazla yayını olan Türk felsefeci olduğu görülüyor. (Kaynak: Serdal Tümkaya @Academia.edu)

Intelligent Design and Alfred Russel Wallace’s Intelligent Evolution — Different Yet the Same

main-qimg-4f451ce9a4bae22d00689e077b2add5f

Arguments In Favour of Biblical Descriptions

51GiVLWwOgL

Yolculuk Başlarken, 30 Temmuz 2020

347013main_image_1354_full

Merih ile Muhabere Tecrübeleri Yapıyorlar

(Resimli Ay Dergisi, 1926)

bnm

Merih’te insan olduğunu isbat eden misaller – Merih’te hayat eserleri – Merih ile küremiz arasında bir mukayese – Orada da hava, su ve hayat var – Ne vakit muhabere mümkün olacak?

Geçen ay Londra’da Merih’ten haber geldiği hakkında bir rivayet çıkarıldı. Telsiz telgrafhanelerden birinde sakin ve durgun bir gecede garip işaretler kaydedildi. Bu işaretleri kaydeden adam İngiltere’nin heyet-i ilmiye (astronomi) ile meşgul ilim adamlarından biriydi. Bu işaretleri Merih’ten gelmiş bir haber gibi telakki eden bu ilim adamı Merih’e cevap göndermek üzere kendisi de bir telgraf yazdı. Telsiz telgraf dairesine götürdü. Bu telgrafı Merih’e göndermelerini rica etti. Binlerce mütecessis/meraklı halk telgrafhane önüne toplanıp Merih’ten gelecek cevabı bekledi. Fakat bir şey çıkmadı.

Şimdi bize gülünç görünen bu tecrübe bir gün gelecek hakikat olacak ve o vaktin insanları bizim cahilliğimizle alay edecekler. Çünkü Merih’te insan bulunduğu artık tahakkuk etmiş gibidir. Merih bizden eski bir hayata malik olduğu için oradaki insanların bizden daha medeni daha ileri oldukları kabul edilmektedir. Onlarla muhabere edememekliğimizin en önemli sebebi bizim henüz Merih’le haberleşecek kadar kuvvetli araçlara sahip olmayışımıza atfedilmektedir.

Yazının devamını oku »

106431mod