Academıa

Herakleitos ve Parmenides’in Açtığı Yeni Yollar

Platon’un Phaidros’unda Retorik

Theaitetos ve Devlet’te Bilgi Konusu

Descartes’in Bilgi ve Varlık Kuramı

Yeniçağda Akılcı ve Deneyci Bilgi Felsefeleri

Berkeley’nin “Var Olmak Algılanmaktır” Düşüncesi

Berkeley’nin Locke Eleştirisi