Türkiye Adresli Felsefe Makaleleri

Türkiye Adresli Felsefe Makaleleri, WoS Core Collection, 2010-2020

Koç Üniversitesi’nden Erhan Demircioğlu hocamızın en fazla yayını olan Türk felsefeci olduğu görülüyor. (Kaynak: Serdal Tümkaya @Academia.edu)