Darwin Sayesinde…

CengizCebi tarafından

Debate

Matematikçi ve “Akıllı Tasarım” savunucusu William Dembski diyor ki: “If Darwin didn’t exist, the positivists would have had to invent him.”

“Darwin olmasaydı, pozitivistlerin onu icad etmesi gerekecekti”.

Yani diyor ki, Darwin’in söylediklerine olağanüstü bir gereksinim duyuluyordu. Bir noktaya kadar gelinmiş, kritik bir düğümde kalınmıştı. Ve Darwin geldi, pozitivistler için ‘düğümü çözdü’. (Dembski tabi bunu pozitivistleri eleştirmek için söylüyor.)

Nitekim “popüler ateist” Richard Dawkins de diyor ki:

Although atheism might have been logically tenable before Darwin, Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist

Yani “Ateizm Darwin’den önce de mantıksal bakımdan değerli bir şeydi, ama Darwin entellektüel bakımdan tam donanımlı bir ateizmi olanaklı kıldı”.

Popüler düzlem böyle. Peki bu düzlemin “hakikat” ile olumlu ya da olumsuz bir ilgisi var mı? Elbette ki yok. Bu düzlem avunma, oyalanma, eğlenme düzlemi. “Haklı çıkmak”, “güçlü görünmek”, “üstün olmak” vb. motivasyonlardır devrede olan. Bu yalnız -sözüm ona- “ateistler” için değil, “ateistsavarlar” için de aynı ölçüde geçerli.

Anlamaya geldiğimiz ve yakında da gideceğimiz bir dünyada kendimize “anlama oyunları” buluyoruz. Her şeyi bir kenara bırakıp “hakikat”la yüzleşmek yerine, “hakikatçılık” oynuyoruz.

Aklımızın başımıza gelmesini isteyelim.